FN-Dagen har firats varje 24:e oktober sedan 1948 till minne av att FN-Stadgan trädde i kraft efter att de fem permanenta medlemsstaterna i säkerhetsrådet och majoriteten av medlemsstaterna godkänt förlagen till stadgan. Högtidsdagen eller minnesdagen instiftades för att främja syftena, målsättningen  och resultaten som FN står för.

Vi står bl.a för bra arbetsförhållanden, fred och bra miljö, därför lyfter vi fram FN-dagen!