Vi har gett en gåva till UNICEF. Pengarna hjälper barn runt om i världen att överleva och utvecklas. I regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar kämpar UNICEF för att varenda unge ska få sina rättigheter tillgodos edda.

Tack vare den här gåvan kan fler barn få den barndom de har rätt till, hjälp till du med: http://unicef.se/stod-oss